ป้ายกล่องไฟคืออะไร

ป้ายกล่องไฟคืออะไร

ป้ายกล่องไฟหรือป้ายตู้ไฟ คือป้ายที่นำเอาไฟมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตเพื่อที่จะทำให้สามารถมองเห็นได้ปกติในทั้งกลางวันและกลางคืน ยิ่งถ้าป้ายได้ออกแบบให้ดูสวยงามยิ่งทำให้ดูสะดุดตาและเป็นที่จดจำของผู้คนได้ง่าย

โดยปกติป้ายกล่องไฟเป็นที่นิยมสำหรับร้านค้าที่ดำเนินกิจการในยามค่ำคืนอย่างเช่น ร้านอาหารหรือสถานบันเทิงต่างๆ ซึ่งนอกจากทำให้ลูกค้าสามารถหาร้านของตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังเป็นการโปรโมทร้านของตัวเองต่อผู้คนที่ผ่านไปมาในยามค่ำคืนด้วย และในปัจจุบันได้มีองค์กรหรือบริษัทหลายๆ ที่เลือกที่จะติดตั้งตั้งป้ายกล่องไฟแทนป้ายประเภทอื่น เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์บริษัทของตัวเองในยามค่ำคืนอีกด้วย

ป้ายกล่องไฟไม่จำเป็นต้องติดตั้งแบบถาวร ถ้าร้านไหนมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด ก็สามารถทำป้ายกล่องไฟที่โครงสร้างแบบมีล้อเลื่อน ทำให้สะดวกในการนำมาตั้งหน้าร้านเพียงช่วงเวลาหนึ่ง และสามารถนำไปจัดเก็บอีกสถานที่หนึ่งได้ง่าย

วิธีการผลิตป้ายกล่องไฟเมื่อก่อนนี้คือการนำหลอดไฟนีออนมาติดตั้งในตู้หรือกล่องอะครีลิคที่มีความโปร่งแสงและติดข้อความหรือชื่อร้านด้านนอก เพื่อทำให้สามารถมองเห็นได้ชัดเมื่อมีแสงลอดออกมาและการออกแบบป้ายค่อนข้างมีความจำกัดเนื่องจากไฟนีออนมีขนาดใหญ่ แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปมาก และเริ่มได้มีการนำไฟ LED เป็นส่วนประกอบป้ายกล่องไฟแทนไฟนีออน โดยข้อดีของไฟ LED คือมีขนาดเล็กแต่ให้ความสว่างค่อนขางดีแถมยังมีสีสันให้เลือกมากมายตามต้องการ ด้วยขนาดของหลอดไฟที่มีให้หลายขนาดทำให้การออกแบบป้ายสามารถทำได้หลากหลายมากขึ้น และบางครั้งสามารถผลิตป้ายที่มีความสวยสะดุดตาทั้งในกลางวันและกลางคืน

อักษรโลหะ LED
ไฟ LED สามารถนำไปเพิ่มลูกเล่นให้ป้ายอักษรโลหะธรรมดา ที่สามารถมองเห็นได้เฉพาะกลางวันให้สามารถมองเห็นได้แม้ในยามกลางคืนและยังมีความสวยงามแปลกตาอีกด้วย วิธีการทำคือการติดตั้งไฟ LED ด้านหลังอักษรโลหะแล้วทำให้ไฟส่งไปด้านหลัง และติดตั้งอักษรโลหะให้มีพื้นที่ระหว่างผนัง เมื่อไฟส่งไปกระทบผนังทำให้เกิดแสงสว่างรอบ ๆ อักษรโลหะทำให้ดูสวยแปลกตาในยามกลางคืน โดยระยะห่างระหว่างอักษรโลหะกับผนังที่มากขึ้นทำให้ฟ้าด้านหลังมีความฟุ้งกระจายมากขึ้นตามไปด้วย และระยะห่างที่แคบลงจะทำให้ไฟมีความฟุ้งน้อยลงแต่ได้ความคมชัดมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าชอบแบบไหนมากกว่ากัน

ข้อดี-ข้อเสียของป้ายกล่องไฟ
ป้ายกล่องไฟมีข้อดีคือสามารถมองเห็นได้ดีในยามกลางคืนและในปัจจุบันยังสามารถออกแบบเพื่อให้ดูโดดเด่นสวยงามแม้ในยามกลางวันอีกด้วย แต่เนื่องจากมีการนำไฟมาเป็นส่วนประกอบอาจทำให้มีค่าบำรุงรักษาที่มากกว่าป้ายทั่วไปและเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากต้องใช้ไฟฟ้าเพื่อทำให้ป้ายเกิดความสว่าง

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ pn-sign.com 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *